jari

KOULUTUS
Jari Helminen Arkkitehti SAFA

ARKKITEHTITUTKINTO
Oulun yliopisto 1979

KAUPUNGINARKKITEHTIEN TÄYDENNYSKOULUTUS
Kaupunkiopisto 1985

RAKENNUSSUOJELUN JA RESTAUROINNIN TÄYDENNYSKOULUTUS
Tampereen teknillinen korkeakoulu 1993

TEKNIIKAN ALAN OPETTAJAKOULUTUS
Tampereen ammattikorkeakoulu 1996

YHDYSKUNTASUUNNITTELUN TÄYDENNYSKOULUTUS
Teknillinen korkeakoulu,
     Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus 2000

KYMMENIÄ LYHYTKURSSEJA JA OPINTOMATKOJA