jari

OPETUS
Jari Helminen Arkkitehti SAFA

OULUN YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN OSASTO
NYKYARKKITEHTUURIN LAITOS 1969-1981
• Tuntiopettaja

LAHDEN TEKNILLINEN OPPILAITOS 1989-1995
• Päätoiminen tuntiopettaja
   - rakennusarkkitehtikoulutus
   - rakennusinsinöörikoulutus

LAHTI POLYTECHNIC
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF ARCHITECTURE 1993-1997
• Senior Lecturer, Principal Lecturer

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU / TEKNIIKAN LAITOS 1996-2011
• Lehtori / yliopettaja / koulutusohjelman vastuuopettaja
   - rakennusarkkitehtikoulutus
   - rakennusinsinöörikoulutus
   - miljöösuunnittelijakoulutus
   - mediatekniikan insinöörikoulutus
   - arkkitehtuurin, korjausrakentamisen ja yhdyskuntasuunnittelun aikuiskoulutus